วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สันทราย – 501911

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สันทราย

ภาษาไทย : ต. สันทราย  อ. สารภี จ. เชียงใหม่

English : San Sai ,Saraphi, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501911

รหัส อำเภอ : 5019

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.640

ลองติจูด : 98.972

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.640,98.972,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/