วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สันต้นหมื้อ – 501003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สันต้นหมื้อ

ภาษาไทย : ต. สันต้นหมื้อ  อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

English : San Ton Mue ,Mae Ai, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501003

รหัส อำเภอ : 5010

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.948

ลองติจูด : 99.280

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.948,99.280,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/