วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สันกลาง – 570511

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สันกลาง

ภาษาไทย : ต. สันกลาง  อ. พาน จ. เชียงราย

English : San Klang ,Phan, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570511

รหัส อำเภอ : 5705

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.607

ลองติจูด : 99.684

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.607,99.684,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/