วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สัตหีบ – 200901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สัตหีบ

ภาษาไทย : ต. สัตหีบ  อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี

English : Sattahip ,Sattahip, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200901

รหัส อำเภอ : 2009

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 12.688

ลองติจูด : 100.889

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.688,100.889,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/