วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สังเม็ก – 330405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สังเม็ก

ภาษาไทย : ต. สังเม็ก  อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Sang Mek ,Kantharalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330405

รหัส อำเภอ : 3304

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.643

ลองติจูด : 104.729

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.643,104.729,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/