วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สังขะ – 321001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สังขะ

ภาษาไทย : ต. สังขะ  อ. สังขะ จ. สุรินทร์

English : Sangkha ,Sangkha, Surin

รหัส ตำบล : 321001

รหัส อำเภอ : 3210

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.663

ลองติจูด : 103.839

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.663,103.839,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/