วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สะโน – 321209

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สะโน

ภาษาไทย : ต. สะโน  อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์

English : Sano ,Samrong Thap, Surin

รหัส ตำบล : 321209

รหัส อำเภอ : 3212

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.066

ลองติจูด : 103.999

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.066,103.999,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/