วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สะแบง – 410606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สะแบง

ภาษาไทย : ต. สะแบง  อ. หนองหาน จ. อุดรธานี

English : Sabaeng ,Nong Saeng, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410606

รหัส อำเภอ : 4106

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.453

ลองติจูด : 103.116

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.453,103.116,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/