วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สะแก – 311112

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สะแก

ภาษาไทย : ต. สะแก  อ. สตึก จ. บุรีรัมย์

English : Sakae ,Satuek, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311112

รหัส อำเภอ : 3111

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.300

ลองติจูด : 103.354

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.300,103.354,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/