วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สะแกราช – 301411

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สะแกราช

ภาษาไทย : ต. สะแกราช  อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

English : Sakae Rat ,Pak Thong Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301411

รหัส อำเภอ : 3014

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.604

ลองติจูด : 102.048

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.604,102.048,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/