วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สะเดา – 321302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สะเดา

ภาษาไทย : ต. สะเดา  อ. บัวเชด จ. สุรินทร์

English : Sadao ,Buachet, Surin

รหัส ตำบล : 321302

รหัส อำเภอ : 3213

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.532

ลองติจูด : 104.014

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.532,104.014,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/