วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สะเดา – 311504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สะเดา

ภาษาไทย : ต. สะเดา  อ. พลับพลาชัย จ. บุรีรัมย์

English : Sadao ,Phlapphla Chai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311504

รหัส อำเภอ : 3115

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.722

ลองติจูด : 103.168

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.722,103.168,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/