วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สะเดา – 310403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สะเดา

ภาษาไทย : ต. สะเดา  อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์

English : Sadao ,Nang Rong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310403

รหัส อำเภอ : 3104

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.577

ลองติจูด : 102.770

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.577,102.770,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/