วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สะอาด – 400705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สะอาด

ภาษาไทย : ต. สะอาด  อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น

English : Sa-At ,Nam Phong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400705

รหัส อำเภอ : 4007

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.788

ลองติจูด : 102.768

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.788,102.768,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/