วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สะอาดไชยศรี – 461702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สะอาดไชยศรี

ภาษาไทย : ต. สะอาดไชยศรี  อ. ดอนจาน จ. กาฬสินธุ์

English : Sa-At Chai Si ,Don Chan, Kalasin

รหัส ตำบล : 461702

รหัส อำเภอ : 4617

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.471

ลองติจูด : 103.773

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.471,103.773,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/