วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สะพุง – 331407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สะพุง

ภาษาไทย : ต. สะพุง  อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ

English : Saphung ,Si Rattana, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331407

รหัส อำเภอ : 3314

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.828

ลองติจูด : 104.474

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.828,104.474,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/