วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สะพือ – 341116

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สะพือ

ภาษาไทย : ต. สะพือ  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Saphue ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341116

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.510

ลองติจูด : 105.029

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.510,105.029,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/