วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สะพานหิน – 250303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สะพานหิน

ภาษาไทย : ต. สะพานหิน  อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

English : Saphan Hin ,Na Di, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250303

รหัส อำเภอ : 2503

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 14.152

ลองติจูด : 101.665

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.152,101.665,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/