วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สะกาด – 321010

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สะกาด

ภาษาไทย : ต. สะกาด  อ. สังขะ จ. สุรินทร์

English : Sakat ,Sangkha, Surin

รหัส ตำบล : 321010

รหัส อำเภอ : 3210

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.612

ลองติจูด : 103.753

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.612,103.753,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/