วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สองห้อง – 530504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สองห้อง

ภาษาไทย : ต. สองห้อง  อ. ฟากท่า จ. อุตรดิตถ์

English : Song Hong ,Fak Tha, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530504

รหัส อำเภอ : 5305

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.930

ลองติจูด : 100.757

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.930,100.757,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/