วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สองสลึง – 210318

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สองสลึง

ภาษาไทย : ต. สองสลึง  อ. แกลง จ. ระยอง

English : Song Salueng ,Klaeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210318

รหัส อำเภอ : 2103

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.743

ลองติจูด : 101.548

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.743,101.548,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/