วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สองพี่น้อง – 220308

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สองพี่น้อง

ภาษาไทย : ต. สองพี่น้อง  อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

English : Song Phi Nong ,Tha Mai, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220308

รหัส อำเภอ : 2203

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.672

ลองติจูด : 101.973

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.672,101.973,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/