วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สองชั้น – 310303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สองชั้น

ภาษาไทย : ต. สองชั้น  อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์

English : Song Chan ,Krasang, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310303

รหัส อำเภอ : 3103

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.887

ลองติจูด : 103.224

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.887,103.224,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/