วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สองคอน – 342104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สองคอน

ภาษาไทย : ต. สองคอน  อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี

English : Song Khon ,Pho Sai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342104

รหัส อำเภอ : 3421

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.834

ลองติจูด : 105.345

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.834,105.345,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/