วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สหัสขันธ์ – 460902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สหัสขันธ์

ภาษาไทย : ต. สหัสขันธ์  อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์

English : Sahatsakhan ,Sahatsakhan, Kalasin

รหัส ตำบล : 460902

รหัส อำเภอ : 4609

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.728

ลองติจูด : 103.550

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.728,103.550,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/