วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สวายจึก – 310106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สวายจึก

ภาษาไทย : ต. สวายจึก  อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์

English : Sawai Chik ,Mueang Buri Ram, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310106

รหัส อำเภอ : 3101

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.896

ลองติจูด : 103.146

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.896,103.146,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/