วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สวาท – 350803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สวาท

ภาษาไทย : ต. สวาท  อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

English : Sawat ,Loeng Nok Tha, Yasothon

รหัส ตำบล : 350803

รหัส อำเภอ : 3508

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.153

ลองติจูด : 104.538

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.153,104.538,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/