วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สลักได – 320106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สลักได

ภาษาไทย : ต. สลักได  อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์

English : Salak Dai ,Mueang Surin, Surin

รหัส ตำบล : 320106

รหัส อำเภอ : 3201

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.855

ลองติจูด : 103.562

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.855,103.562,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/