วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สร้างโศก – 190603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สร้างโศก

ภาษาไทย : ต. สร้างโศก  อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี

English : Sang Sok ,Ban Mo, Saraburi

รหัส ตำบล : 190603

รหัส อำเภอ : 1906

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.622

ลองติจูด : 100.754

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.622,100.754,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/