วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สร้างแป้น – 411911

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สร้างแป้น

ภาษาไทย : ต. สร้างแป้น  อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

English : Sang Paen ,Phen, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411911

รหัส อำเภอ : 4119

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.513

ลองติจูด : 102.944

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.513,102.944,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/