วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สร้างมิ่ง – 350813

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สร้างมิ่ง

ภาษาไทย : ต. สร้างมิ่ง  อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

English : Sang Ming ,Loeng Nok Tha, Yasothon

รหัส ตำบล : 350813

รหัส อำเภอ : 3508

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.095

ลองติจูด : 104.506

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.095,104.506,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/