วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สร้างปี่ – 330915

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สร้างปี่

ภาษาไทย : ต. สร้างปี่  อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ

English : Sang Pi ,Rasi Salai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330915

รหัส อำเภอ : 3309

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.317

ลองติจูด : 104.305

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.317,104.305,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/