วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สร้างถ่อ – 340402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สร้างถ่อ

ภาษาไทย : ต. สร้างถ่อ  อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

English : Sang Tho ,Khueang Nai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340402

รหัส อำเภอ : 3404

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.367

ลองติจูด : 104.503

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.367,104.503,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/