วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สร้างถ่อน้อย – 370606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สร้างถ่อน้อย

ภาษาไทย : ต. สร้างถ่อน้อย  อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ

English : Sang Tho Noi ,Hua Taphan, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370606

รหัส อำเภอ : 3706

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.641

ลองติจูด : 104.490

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.641,104.490,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/