วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สร้างคอม – 412001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สร้างคอม

ภาษาไทย : ต. สร้างคอม  อ. สร้างคอม จ. อุดรธานี

English : Sang Khom ,Sang Khom, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412001

รหัส อำเภอ : 4120

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.814

ลองติจูด : 103.090

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.814,103.090,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/