วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สร้างก่อ – 410205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สร้างก่อ

ภาษาไทย : ต. สร้างก่อ  อ. กุดจับ จ. อุดรธานี

English : Sang Ko ,Kut Chap, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410205

รหัส อำเภอ : 4102

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.479

ลองติจูด : 102.506

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.479,102.506,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/