วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สระใคร – 431401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สระใคร

ภาษาไทย : ต. สระใคร  อ. สระใคร จ. หนองคาย

English : Sa Khrai ,Sakhrai, Nong Khai

รหัส ตำบล : 431401

รหัส อำเภอ : 4314

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 17.703

ลองติจูด : 102.750

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.703,102.750,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/