วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สระโพนทอง – 360407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สระโพนทอง

ภาษาไทย : ต. สระโพนทอง  อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ

English : Sa Phon Thong ,Kaset Sombun, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360407

รหัส อำเภอ : 3604

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.246

ลองติจูด : 101.984

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.246,101.984,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/