วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สระเยาว์ – 331403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สระเยาว์

ภาษาไทย : ต. สระเยาว์  อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ

English : Sa Yao ,Si Rattana, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331403

รหัส อำเภอ : 3314

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.785

ลองติจูด : 104.515

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.785,104.515,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/