วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สระว่านพระยา – 300212

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สระว่านพระยา

ภาษาไทย : ต. สระว่านพระยา  อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

English : Sa Wan Phraya ,Khon Buri, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300212

รหัส อำเภอ : 3002

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.528

ลองติจูด : 102.384

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.528,102.384,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/