วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สระพังทอง – 460608

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สระพังทอง

ภาษาไทย : ต. สระพังทอง  อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์

English : Sa Phang Thong ,Khao Wong, Kalasin

รหัส ตำบล : 460608

รหัส อำเภอ : 4606

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.719

ลองติจูด : 104.055

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.719,104.055,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/