วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สระพระ – 302801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สระพระ

ภาษาไทย : ต. สระพระ  อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

English : Sa Phra ,Phra Thong Kham, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302801

รหัส อำเภอ : 3028

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.311

ลองติจูด : 101.959

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.311,101.959,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/