วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สระบัว – 450306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สระบัว

ภาษาไทย : ต. สระบัว  อ. ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ็ด

English : Sa Bua ,Pathum Rat, Roi Et

รหัส ตำบล : 450306

รหัส อำเภอ : 4503

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.568

ลองติจูด : 103.371

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.568,103.371,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/