วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สระบัว – 312203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สระบัว

ภาษาไทย : ต. สระบัว  อ. แคนดง จ. บุรีรัมย์

English : Sa Bua ,Khaen Dong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312203

รหัส อำเภอ : 3122

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.320

ลองติจูด : 103.077

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.320,103.077,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/