วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สระตะเคียน – 300302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สระตะเคียน

ภาษาไทย : ต. สระตะเคียน  อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา

English : Sa Takhian ,Soeng Sang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300302

รหัส อำเภอ : 3003

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.325

ลองติจูด : 102.552

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.325,102.552,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/