วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สระจรเข้ – 300809

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สระจรเข้

ภาษาไทย : ต. สระจรเข้  อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

English : Sa Chorakhe ,Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300809

รหัส อำเภอ : 3008

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.147

ลองติจูด : 101.808

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.147,101.808,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/