วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สระขุด – 320207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สระขุด

ภาษาไทย : ต. สระขุด  อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์

English : Sa Khut ,Chumphon Buri, Surin

รหัส ตำบล : 320207

รหัส อำเภอ : 3202

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.440

ลองติจูด : 103.150

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.440,103.150,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/