วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สระกำแพงใหญ่ – 331022

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สระกำแพงใหญ่

ภาษาไทย : ต. สระกำแพงใหญ่  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Sa Kamphaeng Yai ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331022

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.093

ลองติจูด : 104.128

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.093,104.128,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/