วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สรรพยา – 180401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สรรพยา

ภาษาไทย : ต. สรรพยา  อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

English : Sapphaya ,Sapphaya, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180401

รหัส อำเภอ : 1804

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.128

ลองติจูด : 100.233

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.128,100.233,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/