วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สมเด็จ – 461301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สมเด็จ

ภาษาไทย : ต. สมเด็จ  อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์

English : Somdet ,Somdet, Kalasin

รหัส ตำบล : 461301

รหัส อำเภอ : 4613

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.705

ลองติจูด : 103.754

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.705,103.754,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/